Хурлын тов


 

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах

шатны шүүхэд 2020 оны 06 дүгээр сарын 04-ны

өдөр явагдах шүүх хуралдааны хуваарь

 

 

 

Он, сар, өдөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэхэмжлэгч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хариуцагч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хуулийн зүйл хэсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүх хурал эхлэх цаг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шүүх бүрэлдэхүүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бусад оролцогчид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пүрэв гариг

2020.06.04

/Нээлттэй/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Ганбат

 

 

 

 

 

 

 

Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

 

 

 

 

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 128 дугаар зүйлийн 128.1.2, мөн хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1 дахь хэсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

Даргалагч шүүгч Б.Намхайдорж

бүрэлдэхүүнд шүүгч Ж.Баттогтох

Илтгэгч шүүгч Б.Ариунбаяр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Б.Энхжаргал,

 

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Бямбабаяр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пүрэв гариг

2020.06.04

/Нээлттэй/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн банкны Завхан салбар

 

 

 

 

 

 

 

С.Сарангэрэл

 

 

 

 

Иргэний хуулийн 451 дүгээр зүйлийн 451.1, 451.2, 452 дугаар зүйлийн 452.2 дахь хэсгүүд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

Даргалагч шүүгч Ж.Баттогтох бүрэлдэхүүнд шүүгч Б.Намхайдорж

Илтгэгч шүүгч Б.Ариунбаяр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ж.Нарантунгалаг,

 

Хариуцагчийн өмгөөлөгч Б.Энхжаргал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пүрэв гариг

2020.06.04

/Нээлттэй/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Бадам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 дугаар зүйлийн 135.2.1 дэх хэсэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:00

Даргалагч шүүгч Б.Ариунбаяр бүрэлдэхүүнд шүүгч Б.Намхайдорж

Илтгэгч шүүгч Ж.Баттогтох

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Я.Алтанхундага,

 

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Г.Баттулга

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ХУВААРЬ ГАРГАСАН:

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХД.БАТ-ОТГОН
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.