2020 оны 04 сарын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны мэдээ


Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх, Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны

шүүхүүдийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны сарын мэдээ

/2020.04.01-04.30/

Хүлээн авсан хэрэг, нэхэмжлэл, гомдол, эсэргүүцэл

Шүүхийн нэр

Нэхэмжлэл

Хэрэг

Зөрчлийн хэрэг

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд гаргасан гомдол, эсэргүүцэл

 

 

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

 

Эрүүгийн хэрэг-1

Иргэний хэрэг-9

 

 

 

 

Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

 

13

22

1

Завхан аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

73

 

 

3

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

4

1

 

1

Нийт

77

24

22

5

 

 

Анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүдийн товлон зарласан шүүх хуралдаан

 

 

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

 

Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

 

Завхан аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Нийт

11

14

98

3

126

 

Шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэсэн байдал

Завхан аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

 

Завхан аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Нийт

Шийдвэрлэсэн

Хойшилсон

Шийдвэрлэсэн

Хойшилсон

Шийдвэрлэсэн

Хойшилсон

Шийдвэрлэсэн

Хойшилсон

Шийдвэрлэсэн

Хойшилсон

10

1

12

2

89

9

3

-

114

12

 

Мэдээ гаргасан

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн.....................................С.Оюунтунгалаг

dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.