Хурлын тов


Иргэний хэргийн анхан шатын шүүх хуралдааны тов

/2020.03.13/

2020.03.13 Баасан гараг

1000

нээлттэй

Г.Цэрмаа

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1020

нээлттэй

Б.Дашдолгор

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1040

нээлттэй

Ц.Дуламсүрэн

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1100

нээлттэй

В.Баянжаргал

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1120

нээлттэй

Н.Оюунчимэг

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1140

нээлттэй

З.Сумъяа

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1200

нээлттэй

Д.Тэрбиш

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1220

нээлттэй

Т.Пүрэвжаргал

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


2020.03.13 Баасан гараг

1240

нээлттэй

С.Одгэрэл

-

Ажиллаж байсан байдлаа тогтоолгох

Ш.Одонзул


Хурлын тов гаргасан,  Шүүгчийн туслах Б.Цэрмаа


dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.