Иргэний анхан шатны шүүхийн 2019.09.06-ны өдөр шийдвэрлэсэн хэргийн тойм


В.Мягмарцэрэнгийн нэхэмжлэлтэй Завхан аймгийн Идэр сумын Засаг даргад холбогдох 2019 оны 04 сарын 08-ны өдрийн Б/03 тоот захирамжийг хүчингүй болгуулах, ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны олговор гаргуулж, нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрүүдэд нөхөн бичилт хийлгүүлэх тухай иргэний хэргийг Завхан аймаг дахь Сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх хянан хэлэлцээд нэхэмжлэлийн шаардлагыг бүхэлд нь хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэжээ.Bottom of Form

 

dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.