Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээнд хамрагдав.


Завхан аймгийн Улиастай сумаас орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд "Цэвэр орчин, эрүүл ирээдүй” уриа доор хаврын их цэвэрлэгээг 2019 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр зохион байгуулав.

Тус арга хэмжээнд Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын захиргаа, үйлчилгээний ажилтнууд идэвхтэй хамрагдаж, Улиастай сумын "Дээд постоос сайн яваарай самбар” хүртэл буюу өөрийн хуваарьт газрын голын ай сав газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

 

 

 
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР
 
 
 
 
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.