Өмгөөллийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэгт хамрагдав


Монголын өмгөөлөгчдийн холбооноос зохион байгуулж буй "Хүний эрх- Өмгөөлөгчийн хараат бус байдал” аяны хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа "Өмгөөллийн тухай хууль”-ийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдсан бөгөөд Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн зөвлөлийн гишүүн, өмгөөлөгч Д.Батсүх хуулийн төслийн танилцуулга, үзэл баримтлалыг танилцууллаа.

Уг хэлэлцүүлэгт Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газрын дарга Б.Амартүвшин болон бусад шүүгч, ажилтнуудаас хамрагдлаа.

Хэлэлцүүлгийн үеэр "Өмгөөллийн тухай хууль”-ийн төсөлд оруулах саналаа ажлын хэсэгт уламжилж өмгөөллийн талаар тулгамдаж буй асуудлын талаар санал бодлоо солилцлоо.

 
 
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.