ХАС банк мэдээлэл хийв


Тус шүүхийн тамгын газар нь Хас банкны Завхан салбартай хамтран ажиллах гэрээтэй бөгөөд дотоодын сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу нийт шүүгч, ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.

Хас банкны Завхан салбарын захирал Б.Гүррагчаа "Хуримтлал хэрхэн бий болгох, түүний үр ашиг” гэсэн сэдвийн хүрээнд сургалт хийлээ.

Уг сургалтаар орлого, зарлагаа хэрхэн тодорхойлох, хуримтлал хэрхэн бий болгох, хуримтлал бий болгосноор ямар ашиг тустай байдаг талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө.

 

 
 
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.