Хурлын тов /Иргэн анхан/


Завхан аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн

анхан шатны шүүхийн шүүх хуралдааны тов

 

2017.11.17

 

Он, сар, өдөр Гараг, цаг

Нэхэмжлэгч

Хариуцагч, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Нэхэмжлэлийн утга

Шүүх хуралдаан даргалагч, шүүх бүрэлдэхүүн

Бусад

 

2017.11.24

Баасан

гараг

1400

 

Хас банкны Завхан салбар

-

Хариуцагчийг эрэн сурвалжлуулах тухай

Л.Эхлэлт

 

2017.11.24

Баасан

гараг

1440

 

Б.Нарантуяа

-

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Л.Эхлэлт

 

2017.11.24

Баасан

гараг

1510

 

С.Наранчимэг

-

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Л.Эхлэлт

 

2017.11.24

Баасан

гараг

1540

 

В.Бямбасүрэн

-

Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай

Л.Эхлэлт

 

2017.11.28

Мягмар

гараг

1000

 

Б.Нямбаяр

Төрийн банкны Завхан салбар

Ажилд эгүүлэн тогтоолгох, ажилгүй байсан хугацааны олговор гаргуулах тухай

Ш.Одонзул

Өмгөөлөгч Б.Алтангэрэл

 

 

 

 

 

Хурлын тов гаргасан шүүгчийн туслах Б.Ариунзаяа


dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.