Хоггүй орчин Хөгжлийн эхлэл


Жил бүрийн нийтийн хог цэвэрлэгээнд хамрагдлаа
2022 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр Улиастай сумд үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн дунд нийтийг хамарсан хаврын их цэвэрлэгээнд тус шүүхийн тамгын газрын захиргаа, үйлчилгээний ажилтнууд идэвхтэй хамрагдаж, Улиастай сумын "Жаргалантын дээд постоос голын ай сав дагуу "сайн яваарай самбар” хүртэлх газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.
 
 
Хоггүй орчин - Хөгжлийн эхлэл
  
 
 
 

 
 Завхан аймаг дахь шүүхийн тамгын газар
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.