Шүүхийн байрны эргэн тойрон дахь хог хаягдал, зэрлэг ургамлыг цэвэрлэлээ


Шүүхийн тамгын газрын захиргааны болон үйлчилгээний нийт ажилтнууд шүүхийн байрны эргэн тойрон дахь зэрлэг ургамал болон хог хаягдлыг цэвэрлэж, эрүүл ахуй цэвэр орчинг бүрдүүллээ.
 
Эрүүл, цэвэр орчинд ажиллаж, дархлаагаа дэмжицгээе.

Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах баг
 
 
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.