"2020 оны шүүхийн захиргааны тэргүүний ажилтан"-аар шалгарч шагнуулав


Монголын шүүхийн захиргааны ажилтны холбооноос шүүхийн захиргааны байгууллагад олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж, шударга ёсны үйлчилгээг иргэдэд хүртээмжтэй хүргэх, шүүх таслах ажлыг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангах, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг бэхжүүлэх үйлсэд хамт олноо манлайлан амжилт гаргасныг үнэлж, шүүхийн тамгын газар, салбар хороо хамт олны саналыг үндэслэн "2020 оны шүүхийн захиргааны тэргүүний ажилтан”–аар тус шүүхийн тамгын газрын Нярав Д.Хаянхярвааг шалгаруулж өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнасныг гардуулж өглөө.

 
dle
САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.