Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана. Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд хөндлөнгөөс оролцож болохгүй. Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно. / Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйл/
31-05-2021   Хэсэг: Мэдээ мэдээлэл   Сэтгэгдэл: 0  

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчсөн талаарх зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн судалгаа

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль зөрчсөн талаарх зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн судалгаа

/2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны байдлаар/

 

Эрх бүхий албан тушаалтнаас шүүхэд ирүүлсэн зөрчлийн хэргийн утга

Хуулийн зүйл заалт

Зөрчилд холбогдогчийн овог, нэр

Шийтгэврийн он, сар, өдөр, дугаар

Шүүхээс зөрчлийн хэргийг шийдвэрлэсэн байдал

Давж заалдах шатны шүүхээр хянагдсан байдал

 

 

 

 

 

1

 

2021 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Хүрэн хайрхан овоо ХХК-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт Завхан аймгийн Засаг даргын 2020 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/418 дугаартай захирамжийг зөрчиж, халдварт өвчний үед архи, согтууруулах ундаа худалдсан гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулах, албадлагын арга хэмжээ авхуулахаар шилжүүлсэн

 

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

 

 

 

"ХХО” ХХК

 

 

 

 

2020.12.25

№01

 

 

5000000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулж, архи согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон

Анхан шатны шүүхийн шийтгэврийг хүчингүй болгосон.

2021.02.08 №01 дугаартай магадлалаар

 

 

 

2

2021 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр Т.Ё-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

Т.Ё

 

2021.01.05

№07

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

 

 

3

2021 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдөр Д.Ц-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

Д.Ц

 

2021.01.21

№15

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

 

 

4

2021 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр Н.С-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

Н.С

 

2021.01.27

№21

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

 

 

5

2021 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр Б.М-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

Б.М

 

2021.02.16

№34

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

 

 

6

2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Н.Б-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

Н.Б

 

2021.02.16

№35

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

 

 

7

2021 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр Я.М-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

Я.М

 

2021.02.16

№38

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

8

2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр Ч.Т-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

 

Ч.Т

 

2021.04.27

№76

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

9

2021 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Д.Ү-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

 

Д.Ү

 

2021.04.28

№78

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

10

2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр Д.Б-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

 

Д.Б

 

 

2021.05.10

№83

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

11

2021 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр Д.Б, А.Д нарт холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

Д.Б, А.Д нар

 

2021.05.12

№86

 

Тус бүр 500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

12

2021 оны 05 дугаар сарын 13-ний өдөр М.О-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

М.О

 

2021.05.14

№94

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

13

2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр Ц.Н-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

 

Ц.Н

 

 

2021.05.21

№102

 

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

14

2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдөр Д.Г-д холбогдох зөрчлийн хэрэгт халдварт өвчний үед эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм зөрчсөн гэх үйлдэлд шийтгэл оногдуулахаар шүүхэд шилжүүлсэн

Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг

 

 

 

Д.Г

 

 

2021.05.24

№103

 

 

500000 төгрөгөөр торгох шийтгэл оногдуулсан

-

 

Тус шүүх нь 2021 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 104 зөрчлийн хэрэг хүлээн авч шийдвэрлэснээс Гамшгаас хамгаалах тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн үндэслэлээр 14 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэсэн нь нийт шийдвэрлэсэн зөрчлийн хэргийн 13.4 хувийг эзэлж байна.

Үүнээс "Хуулийн этгээд”-тэй холбоотой 1 буюу 1 хувь, "Хувь хүн”-тэй холбоотой 13 буюу 99 хувийг эзэлж байна.

Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 9.2 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт зааснаар 4 зөрчлийн хэрэгт талуудын хүсэлтээр "шүүгч нэмэлт нотлох баримт гаргуулахаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 7-14 хоногийн хугацаагаар завсарлуулж, хэрэг бүртгэлтийн нэмэлт ажиллагаа хийлгүүлэхээрЗавхан аймаг дахь Цагдаагийн газарт даалгаж шийдвэрлэсэн байна.

 

 

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР

 

dle
Нийтэлсэн superadmin   Үзсэн: 32   |   Сэтгэгдэл: 0
ХЭВЛЭХ
Төсөөтэй мэдээлэл:
Шүүх хуралдааны тов

Да
Мя
Лх
Пү
Ба
Бя
Ня
Шийдвэрлэсэн хэргийн тойм
Иргэн танд
Эрх зүйн зөвлөгөө сонсох
Бидэнтэй нэгдээрэй
  |  
«    October 2021    »
MonTueWedThuFriSatSun
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031